...

ما فقط به هم فکر می کنیم:

من پشت میز کافه ای در برلین و تو پشت پنجره اتاقت در تهران...

و چه دردناک است که سال به سال داریم پیرتر می شویم...


/ 0 نظر / 55 بازدید