آرمانشهر حسینی

بسم رب الحسین علیه السلام

حسین علیه السلام آرمان است و کربلا آرمانشهر

امام حسین چه کرد و در کربلا چه اتفاقی افتاد و مسیر تاریخ به کدام سو می رود ما چه می کنیم و چه باید انجام دهیم آیا خیانتی که ما پیروان حسین به آن کرده و می کنیم دشمنان ارباب به ایشان کرده اند

این تذهبون( به کجا می رویم)

اگر جامعه ما حسینی بود اوضاع واحوال ما اینگونه بود

آرمان و آرمان شهر خود را گم کرده ایم

آرمانان آمریکا شده است و آرمان شهرمان دبی

مسلما مردمی که آرمان و آرمان شهرش این چیزها بشود از این بهتر نخواهد شد

تقصیر از کیست مشکل از کجاست

مشکل و تقصیر از فرد فرد ماست که آرمان ها و آرمان شهرهای خود را کنار گذاشته ایم و به دنبال کعبه آمال های دنیوی می دویم حسین را کنار گذاشته ایم و منتظریم ببینیم که اوباما چه خواهد کرد

حاظر نیستیم هیچ درد و رنجی را تحمل کنیم و حاضریم بدترین تهمت ها به دین اعتقاد هایمان زده شود تا مبادا از راحتیمان اندکی کاسته شود و متحمل رنج و سختی شویم 

کاملا بر عکس روش و مرام و مسلک حضرت ابا عبدالله که زندگی خود را برای دین و قرآن خدا گذاشت و تا آخرین قطره خون در این راه مبارزه کرد

آیا روش و منش زندگی ما جوری است که در پایان ما هم به آرمان شهری همچون کربلا برسیم

آزاد مردی و دین داری و استواری و سر فرود نیاوردن در جلوی دشمن حسین را آرمان کرد که اگر کسی به او دست بیابد به همه چیز دست یافته است

 

پس این راه که می رویم به ترکستان است 

/ 1 نظر / 11 بازدید
مصطفی

سلام هم رشته ای می دونی فرق ما با حسین بن علی چیه او همه چیز را فدا کرد تا دین بماند ما دین را فدا می کنیم تو خود بمانیم