سیاره

اگر کسی گلی را دوست داشته باشد که در میلیونها سیاره فقط یکی از آن وجود داشته باشد،وقتی به آن سیاره ها نگاه می کند احساس خوشبختی می کند و می گوید:گل من در یکی از این سیاره ها هست


/ 0 نظر / 45 بازدید