...

گویی به خواب بود جوانیمان گذشت

گاهی چه زود فرصتمان دیر می شود


کاری ندارم کجایی، چه می‌کنی.... 

بی‌عشق سر مکن که دلت پیر می‌شود... 

/ 0 نظر / 59 بازدید