...

اگر مردی تو را بیش از من دوست دارد مرا به سوی او ببر...

تا نخست او را بستایم...

برای پایداری اش...

و سپس،او را بکُشم...

/ 0 نظر / 54 بازدید