شانه کلمه بشدت عاشقانه ای استکه فرقی ندارد مال تو باشد که بکشم به موهایت یا مال من باشد که سرت را رویش بگذاری...

/ 0 نظر / 32 بازدید