شب رویایی به یاد فاطمه زهرا (س)

سلام مادر نمی خوام بگم که امشب برام چه شبی هست ولی خودت که می دونی برام دعا کن مادر محتاج دعای شما هستم غیر از شما کسی رو پیدا نکردم که این حرفها رو باهاش بزنم لطف کن و برام دعا کن مادر

می دونی که درباره چی صحبت می کنم فردا خودت به من قوت بده و انرژی که بتونم این کار رو بکنم اگه نشه که می دونی چی میشه اوضام خراب میشه خانم جان کمک کن

دارم به آرزوم می رسم محتاج زیادی به دعات هستم فقط همین مادر می دونی که کسی رو بجز تو و بچه هات ندارم پس اگه با این کار به تو و بچه هات نزدیک تر می شم مددی کن یا زهرا

/ 1 نظر / 8 بازدید
بیسیم چی

انگار که خیلی خسته ای . خدا رو شکر که هستی