...

بوسه ات را...

‏بايد با قهوه ام به هَم بزنم...

‏بيدار شو!

‏من بدون دوست داشتنت...

‏صبحانه كه هيچ،

‏صبح هم از گلويم پايين نمي رود.!


/ 0 نظر / 29 بازدید