کیف

هوالبصیر

سلام

دنیا بر پایه کیف آفریده شده است

دنیای بی تو...

دنیای با تو..

دنیای بی تو کیفی ندارد پس نمی خواهمش...

ولی دنیای با تو سراسر کیف است اگر به دستش بیاورم...

دنیای من باش...

افاضات دلی:

و چه کسی خواهد فهمید...

/ 0 نظر / 43 بازدید