گفتم ببینمت گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود گفتم ببینمت گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود♪♪♫♫♪♪♯ زان دم که دیدمت دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم با یک خیال خام افتاده ام به دام با یک خیال خام افتاده ام به دام از ره به در شدم دیوانه تر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم گفتم ببینمت تا بی قراری از جانم به در رود♪♪♫♫♪♪♯ گفتم ببینمت تا بی قراری از جانم به در رود هم بی قرار و هم شوریده سر شدم دیوانه تر شود ♪♪♫♫♪♪♯ شعر , آهنگسازی و تنظیم کننده : پرواز همای ♪♪♫♫♪♪♯ گفتم ببینمت شاید شراره از جانم فرو کشد دیدم تو را و همچون شعله های آتش شعله ور شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم ♪♪♫♫♪♪♯ با یک خیال خام افتاده ام به دام با یک خیال خام افتاده ام به دام از ره به در شدم دیوانه تر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم از ره به در شدم♪♪♫♫♪♪♯

/ 0 نظر / 54 بازدید