تاآخر عمر درگیر من خواهی بود و تظاهر می کنی که نیستی... مقایسه تو را از پا در خواهد آورد... من می دانم به کجای قلبت شلیک کرده ام... تو دیگر خوب نخواهی شد...

/ 0 نظر / 52 بازدید