دوش آن نامهربان احوال ما پرسید و رفت صد سُخن سر کرد... اما یک سخن نشنید و رفت!

/ 0 نظر / 51 بازدید