ذوالجناح

اگر ساقی حسین است ما می نخورده مستیم

بهمن 99
5 پست
دی 99
11 پست
آذر 99
11 پست
آبان 99
4 پست
مهر 99
5 پست
شهریور 99
9 پست
مرداد 99
2 پست
تیر 99
10 پست
خرداد 99
3 پست
اسفند 98
3 پست
دی 98
5 پست
آذر 98
1 پست
آبان 98
2 پست
مهر 98
5 پست
شهریور 98
2 پست
مرداد 98
1 پست
تیر 98
1 پست
خرداد 98
2 پست
اسفند 97
3 پست
بهمن 97
2 پست
دی 97
3 پست
آذر 97
3 پست
آبان 97
4 پست
مهر 97
2 پست
شهریور 97
2 پست
مرداد 97
1 پست
تیر 97
4 پست
خرداد 97
3 پست
اسفند 96
4 پست
بهمن 96
4 پست
دی 96
3 پست
آذر 96
11 پست
آبان 96
7 پست
مهر 96
6 پست
شهریور 96
13 پست
مرداد 96
10 پست
تیر 96
7 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
2 پست
اسفند 93
3 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
8 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
7 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
9 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
9 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
آبان 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
مهر 85
1 پست
اسفند 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
بهینه سازی موتورهای جستجو
تحقیقات - نوآوری - بهینه سازی - توسعه فناوری اطلاعات