ذوالجناح

صفحه نخست | پست الكترونيك | آرشيو وبلاگ | RSS

» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦ :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٦ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٦
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦ :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦ :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦ :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦ :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦
» جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦ :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦
» دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٦ :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٦
» شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦ :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
» شنبه ٥ فروردین ۱۳٩٦ :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩٦
» دوشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٥ :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٥
» یکشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٥ :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٥
» چهارشنبه ۱ دی ۱۳٩٥ :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳٩٥
» شنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٥ :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٥
» دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٥ :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٥
» یکشنبه ٤ مهر ۱۳٩٥ :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳٩٥
» سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥ :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥
» پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٥ :: پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٥
» چهارشنبه ٢ تیر ۱۳٩٥ :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳٩٥
» چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥ :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
» یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥ :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤ :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤
» جمعه ٢ بهمن ۱۳٩٤ :: جمعه ٢ بهمن ۱۳٩٤
» سه‌شنبه ۱ دی ۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳٩٤
» دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤ :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤ :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤
» سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳٩٤
» یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤ :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤
» جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤ :: جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤
» پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤ :: دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤
» شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳ :: شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳
» دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳ :: دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳
» دل تنگ :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳
» گذشت... :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» غم :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» دوری از وطن :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» هوا... :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» گذشت... :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» لطف :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» دلتنگ! :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عمر گران می گذرد :: شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
» سال نو یعنی تو... :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» جوهر خشکیده! :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» زار :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» وای به من :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» بی همزبون :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» جوهر! :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
» دل تنگ! :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
» جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱ :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» کیف :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» عادت! :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
» پسر خوب :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» بی لیاقت... :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» عالم برزخ :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» فقط به خاطر من!فقط به خاطر تو! :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» دل خوش :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» طوفان :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» خواب :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» صد حیف که آن رفت! :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» بابا! :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» مسیر! :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» دل ماه خدا دل بی خدا :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» نسیم رمضان به گوش می رسد... :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» بیل و کلنگ بهشت و جهنم و پول :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» مناجات شعبانیه :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» هوا! هوس! :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
» رجب شعبان۱۴۳۳ یورو ۲۰۱۲ :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
» بیچارگی دل :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» خاطرات مشهد ۹۱ :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» مرد :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» طلوع! و غروب! :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دعوت :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» استقامت! :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دله عقل! عقله دل! :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پروانه! :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» دل بستن :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» احساس! :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» حس :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» ایدال :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» مارکوپولو! :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» دیار عاشقان! :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» کجایند مردان بی ادعا! :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» سود و زیان :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
» ترسیم نقشه راه :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» برای امام! :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» ذکر خدا! :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» خلافت الهی :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
» دیوانه! :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» اعتراض به 9 دی :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» پشت! :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» عمل :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» پرتگاه :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» نشان راه :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» فلسفه! :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
» پرچم :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠
» شب رویایی :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» و باز هم عرفه... :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» برای پدر که نیست! :: جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠
» برای مردم لیبی! :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» ماتیک قبل از طلوع آفتاب(3) :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
» ماتیک قبل از طلوع آفتاب (2) :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠
» ماتیک قبل از طلوع آفتاب!!! :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» سانسور! :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» خاطره! :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
» دستگاه تلفن مشترک مورد نظر خاموش است!!! :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
» حسرت :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
» فرصت تمام شد :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» آدرس اشتباه :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» ماه کامل شد و من... :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
» 2سال گذشت :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» کوله بار گناه :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
» حبیب :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» ش ع ب ا ن :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» برای خودم :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» برای تو که میدانم این نوشته را نمی خوانی!!! :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
» دموکراسی در حرم امام :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» این رجبیون :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» دریغ از اندکی اخلاق :: پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آزادگی در سیاست :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» حاج محمود ما را پس دهید :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اگر با مایی خوبی والا... :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» روزهای مزخرف :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» چشم آقا! :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» سنگ پا! :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» تا اطلاع ثانوی :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
» تحولات مصر اسلامی /آمریکایی/صهیونیستی؟؟؟ :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» فتح مکه :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» صدای بی سیما و سیمای بی صدا :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» چه صبری دارد این نظام! :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
» کوی دوست :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» 9 دی :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» ... :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» زلف رها :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
» توسل یا تمسک :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩
» بسیجی ماندن :: سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩
» عشق بازی :: پنجشنبه ٤ آذر ۱۳۸٩
» سفرنامه مشهد 89 (2) :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» سفرنامه مشهد 1389 :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» رب شهر رمضان :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» جنگ نرم جنسی مثبت 18 :: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩
» آموزش بصیرت :: سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
» جنگ نرم و گدنک! :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩
» نابودی لیبرالیسم به سبک آقای وزیر! :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» حاشا به بسیجی! :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» دیگر این خانه مرا تنگ بود! :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» طوفان در قلب یانکی ها :: شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
» امتحان! :: پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩
» خانه جدید :: دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
» عمل! :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
» بند گناه! :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
» آجرک الله یا صاحب الزمان :: دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
» وحدت!!! :: شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
» قدرِ قدر :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» ماه کامل :: شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩
» پشت :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» ماه رمضان :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» تنهایی :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» کیک جشن تولد :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
» طعم تلخ مرداد :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
» برای ریا!!! :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
» فلسفه عینک دودی! :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» به یاد حاج حسین :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» نرو! :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» مورچه :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» برای سردار در بند! :: چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩
» ماه رجب! :: شنبه ٥ تیر ۱۳۸٩
» روز پدر :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
» ره به ترکستان! :: شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
» خط امام! :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» حق :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
» منطق! :: پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩
» روح خدا! :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
» صبر! :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» خرداد پر حادثه :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» مادر هستی :: دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» شعر! :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» حسرت گذشته! :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دل تنگ! :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» مسیر نورانی! :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دوست داشتن :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
» دست نوشته هایی سوغات از مناطق عملیاتی :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
» هوای کربلا :: پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩
» همت مضاعف ،کار مضاعف :: دوشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٩
» پیام دلدار :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
» دیکتاتور! :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» بسیجی واقعی! :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» تعطیلی کلاس های ترور جنبش سبز! :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸
» سنگ پا :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
» جنبش فوتوشاپی سبز! :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
» بهت در جنبش سبز اموی!!! :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» نامه ای به حاج حسین(2) :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
» نامه ای به حاج حسین :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» سرو کله! :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» سوت و کف!!! :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
» ورود! :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» ما پدر در پدر ساندیس خوریم! :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» سحر آن است که خورشید بگوید نه خروس :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸
» مردان 180 درجه ای :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» ...!!!؟؟؟\***+/2398/9/34/8/9246 :: پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸
» حزب!!! :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
» تکرار تاریخ :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸
» صدای زنگ قافله! :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸
» زآه سینه سوزان ترانه می سازم :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸
» دل سرگردان :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸
» جواد ائمه :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
» جنبش سبز(عاقبت دزدی) :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» لبیک یا خامنه ای! :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
» لیاقت شهادت! :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
» طرفدار یا ضد؟ :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
» چهل روز گذشت! این نیز بگذرد!!! :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» حال من بی تو!!! :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸
» جانماز بابا! :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
» قدر!!! :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
» جانباز شهید! :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸
» راه خدا! :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» منجی دل! :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» رضایت :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
» میلاد ارباب :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
» فرمان!!! :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» فکر!!! :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» گردو غبار دل!!! :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
» همیشه اما!!! :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» تعجب!!! :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
» تقدیر :: دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۸
» پیرمرد!!! :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» تبلیغات انتخاباتی این کجا و آن کجا... :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
» اختیار :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸
» احمدی نژاد بد است برنامه هایش خوب است :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» همه چی برای رضای خدا :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» آهای شهدا با شما هستم :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ای آرزوی گمشده میهمان کیستی :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» عشق یعنی داستــانی نـا تـمــام :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تنها و بی یاور :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» نگه داری :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» حرف :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
» شهدا نوروزتان پیروز :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» شهدا شرمنده ام :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
» نسیمی از دیار مردان مرد :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
» من با تو هستم :: جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧
» امام رئوف :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧
» نامه ای به خاتمی :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧
» تنها غم :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧
» حروله پشت قافله :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» تاوان :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» من فقط به خاتمی را می دهم :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» فروشنده :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» درد دل با ارباب :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» لبخند تلخ :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» سونامی احمدی نژاد :: شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧
» تولد یک دوست :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
» تمام شده :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧
» خدا نگهدار :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٧
» عرب ها در سوراخ موش :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» دل :: شنبه ٧ دی ۱۳۸٧
» آرمانشهر حسینی :: جمعه ٦ دی ۱۳۸٧
» سردار قلب :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧
» خانه حق :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
» سردار خیبر :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
» پیراهن مشکی :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧
» خسته از بازی روزگار :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
» زنگ قافله :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧
» داشجو مفید تر است یا شهید دانشجو :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧
» آنجلییای معروف! و حاج احمد مظلوم! :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
» علم بهتر است یا ثروت؟ :: جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧
» عاقل! :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧
» سه شنبه بزرگ!!!یا جمعه بزرگ!!! :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧
» عاقبت باید مرگ عشق را باور کنیم :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
» سلام گرگ :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧
» یاد گذشته :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧
» ایوان نجف :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧
» تو را نشانم دادند :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧
» فاطمیه :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧
» بطن مردم :: شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
» گل نرگس :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧
» شکر خدا :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧
» جنگ جنگ تا پیروزی :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧
» آقا عیدت مبارک :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧
» ننگ عرب! :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
» رضای خدا! :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
» رب شهر رمضان :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
» گلوبالیریشن(جهانی شدن) :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧
» طواف کعبه دل :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» مهمانی بر سر سفره معبود :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧
» در آرزوی نگاهی از جانب ارباب :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» حسین آرام جانم حسین روح و روانم :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
» ناموس :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧
» خرمشهر را خدا آزاد کرد :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦
» بوی خوش بنزين :: شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٦
» جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦ :: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦
» نوروز در فرهنگ شيعه :: جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦
» بازگشت ذوالجناح :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
» جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
» جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۳ :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۳
» جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳ :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳
» جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢ :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
» شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٢ :: شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٢